Advisering

Kwaliteit en continuiteit

Continuiteit in een bedrijf is noodzakelijk om de economische groei te waarborgen. Om dit te realiseren moeten mensen in bedrijven steeds meer en beter kunnen samenwerken. Het verzamelen en verspreiden van informatie in een onderneming wordt steeds meer een bron van doorgaande economische groei en versteviging van een marktpositie. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de fysieke netwerken in uw organisatie. Uw medewerkers moeten kunnen vertrouwen op de stabiliteit, continuiteit en de juiste architectuur van de informatietechnologie.


Besteedt u de dagelijkse IT taken uit?
Ook het netwerkbeheer?
Hoe stabiel is uw netwerk?
Heeft u een Service Level Agreement (SLA)?
Is uw netwerk gedocumenteerd?
Voldoet uw netwerk aan de minimale eisen?
Hoe toont u of uw leverancier dat aan?

Beheersinstrumenten

U zoekt een beheersinstrument dat u in staat stelt de bedrijfskritische processen pro-actief te beheren om de beschikbaarheid van deze processen beter dan voorheen te kunnen garanderen.
Elk netwerk is uniek, waardoor geen pasklare oplossing voor elke netwerkstructuur gegeven kan worden. Voor de oplossing voor uw netwerk heeft u deskundigheid nodig.

Deskundigheid

Het is onze specialiteit om via inventarisatie van uw netwerk een plan van aanpak ter verbetering van de netwerkperformance te presenteren en een uptime te creeren zoals u in de SLA beloofd. Graag stellen wij onze deskundigheid en ons advies voor uw besluitvorming ter beschikking.

 Printable Version